รับฟรี! ประกันอุบัติเหตุ 3 เดือน จาก SCB Protect

SCB M Insurance

รับฟรี! ประกันอุบัติเหตุ 3 เดือน จาก SCB Protect
วันที่ 1 กันยายน 2021 – 31 ธันวาคม 2021

SCB Protect แจกฟรี ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองนาน 3 เดือน
ด้วยวงเงินค่ารักษา 5,000 บาท/ครั้ง ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ไม่มีจำกัดจำนวนครั้ง ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า

  • เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากอุบัติเหตุคนข้างหลังรับสูงสุด 60,000 บาท 
  • กรณีอุบัติเหตุสาธารณะรับความคุ้มครอง 2 เท่า
  • คุ้มครองนาน 3 เดือน (เริ่มวันที่ 1 ของเดือนถัดไปจากวันที่ลงทะเบียน)


*เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครอง มีอายุระหว่าง 15 – 65 ปีบริบูรณ์  เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
  • เริ่มให้ความคุ้มครองทุกๆ วันที่ 1 ของเดือน และคุ้มครองเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
  • การพิจารณารับประกันภัย ผลประโยชน์และความคุ้มครองของแบบประกันนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดของบริษัท เอฟดับบลิวดี
โปรโมชั่นแนะนำ