400 M Point = Code ส่่วนลด 100 บาท ใช้ที่ Monline

400 M Point = Code ส่่วนลด 100 บาท ใช้ที่ Monline

แลกคะแนน 400 M Point รับ Code ส่วนลด 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ www.monline.com ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

Code ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ภายใน 30 วัน หลังกดรับสิทธิ์

ระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 64 – 31 ธ.ค 64

รับสิทธิ์ คลิก

เงื่อนไข

 • กดรับสิทธิ์ที่ M Card โมบายแอปพลิเคชัน
 • Code ส่วนลดนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดที่เว็บไซต์ www.monline.com ภายใน 30 วัน หลังกดรับสิทธิ์
 • จำกัด 2 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดรายการ / จำกัด 1,200 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 • จำกัดการใช้ 1 Code ส่วนลด / 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 • Code ส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดในการชำระสินค้าราคาปกติ และสินค้าลดราคา เมื่อมียอดซื้อ (หลังจากหักส่วนลดอื่น) มากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จที่เว็บไซต์ www.monline.com เท่านั้น
 • สามารถใช้ร่วมกับ Code ส่วนลดอื่นๆได้
 • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี คูปองส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้
 • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้
 • สามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์โปรโมชั่นย้อนหลังได้ที่เมนู ประวัติ My Coupon บน M Card Application
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ 02-239-1234
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด, ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรโมชั่นแนะนำ