EMPORIUM EMQUARTIER SHOPPER REUNION

โปรสุดคุ้ม สำหรับลูกค้า UOB และ CITI รับ 4 สิทธิพิเศษ

EMPORIUM EMQUARTIER

SHOPPER REUNION

16 MAY 2023 – 29 JUNE 2023

 

โปรสุดคุ้ม สำหรับลูกค้า UOB และ CITI รับ 4 สิทธิพิเศษ

เมื่อช้อปสินค้า หรือ รับประทานอาหาร จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์

 

ลูกค้าบัตรเครดิต UOB และ CITI

สิทธิ์พิเศษที่ 1  รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 4,000 บาท

เมื่อช้อปจากร้านแฟชั่น และ WATCH & JEWELRY เท่านั้น (ยกเว้นร้านเพชรไทย) ครบตามเงื่อนไข

 • ช้อปครบ 30,000 – 79,999 บาท / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 1,000 บาท (จำกัดรวม 90 สิทธิ์ / ตลอดรายการ)
 • ช้อปครบ 80,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 3,000 บาท (จำกัดรวม 50 สิทธิ์ / ตลอดรายการ)
  ( บัตรเครดิต UOB : จำกัดรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 4,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 140 สิทธิ์ / ตลอดรายการ)
  (บัตรเครดิต CITI :  จำกัดรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 4,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 140 สิทธิ์ / ตลอดรายการ)

 

สิทธิ์พิเศษที่ 2 รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 15%*

เมื่อช้อปจากร้านแฟชั่น และ WATCH & JEWELRY เท่านั้น (ยกเว้นร้านเพชรไทย)

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อแลกคะแนนสะสม UOB Rewards Plus เท่ากับยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป

 • เมื่อช้อปครบ 1,000 – 29,999 บาท / เซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • เมื่อช้อปครบ 30,000 – 79,999 บาท/ เซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 12%
 • เมื่อช้อปครบ 80,000 บาท ขี้นไป / เซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
  (จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 80,000 คะแนน (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) / ผู้ถือบัตร / ตลอดรายการ) 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ :ผ่าน SMS ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 29 มิ.ย. 66 

 • โดยพิมพ์ SS (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว)
แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%  เมื่อใช้คะแนนสะสม CITI REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป
 • เมื่อช้อปครบ 1– 29,999 บาท / เซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • เมื่อช้อปครบ 30,000 – 99,999 บาท/ เซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 12%
 • เมื่อช้อปครบ 100,000 บาท ขี้นไป / เซลล์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
  (จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน/บัญชีบัตรฯ / ตลอดรายการ)

 ลงทะเบียนรับสิทธิ์

 • REDEMPTION COUNTER ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม
 • REDEMPTION COUNTER ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

 

สิทธิพิเศษที่ 3 รับบัตรกำนัลรับประทานอาหาร 200 บาท

เมื่อทานอาหารครบ 1,000 ขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรรับประทานอาหาร 200 บาท

(บัตรเครดิต UOB : จำกัด 1 คน / สิทธิ์ / วัน  จำกัดสิทธิ์รวม 550 สิทธิ์ / ตลอดรายการ)

(บัตรเครดิต CITI : จำกัด 1 คน / สิทธิ์ / วัน  จำกัดสิทธิ์รวม 550 สิทธิ์ / ตลอดรายการ)

 

สิทธิพิเศษที่ 4 รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 15%

เมื่อแลกคะแนนเท่ากับยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ที่ Redemption Counter ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ชั้น M และชั้น 6 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

 เงื่อนไขสิทธิ์พิเศษที่ 1

 • ช้อปครบ 30,000 – 79,999 บาท / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 1,000 บาท (จำกัดรวม 90 สิทธิ์ / ตลอดรายการ),ช้อปครบ 80,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 3,000 บาท (จำกัดรวม 50 สิทธิ์ / ตลอดรายการ), บัตรเครดิต UOB  จำกัดรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 4,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 140 สิทธิ์ / ตลอดรายการ),บัตรเครดิต CITI จำกัดรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 4,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ, จำกัดรวม 140 สิทธิ์ / ตลอดรายการ,บัตรเครดิต UOB ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตโยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW, บัตรเครดิต CITI ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ,บัตรกำนัลศูนย์ฯ หมดอายุ 31 กรกฎาคม 2566,เฉพาะผู้ที่นำใบเสร็จ, เซลล์สลิป พร้อมบัตรเครดิตตัวจริงมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ซื้อสินค้า ณ REDEMPTION COUNTER ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์,เฉพาะยอดใช้จ่ายภายในศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จากร้านแฟชั่น และ WATCH & JEWELRY) เท่านั้น ยกเว้น ร้านเพชรไทย, ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้าทุกแผนก, สปอร์ต มอลล์, พาวเวอร์ มอลล์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, เทคโฮม, บิวตี้ ฮอลล์, ฟู้ด ฮอลล์, สินค้าแลกซื้อ, สินค้าที่ทำรายการผ่อนชำระทุกประเภท, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ทองคำ และเคาน์เตอร์เครื่องสำอางบริเวณชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์เงื่อนไขสิทธิ์พิเศษที่ 2

 • บัตรเครดิต UOB จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 80,000 คะแนน รวมทุกรายการใช้จ่ายที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม และ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการทุกประเภท (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) / ผู้ถือบัตร / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตโยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW ,ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 29 มิ.ย. 66  โดยพิมพ์ SS (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ ,บัตรเครดิต CITI จำกัดการแลกคะแนนสะสม 100,000 คะแนน / บัตรฯ / ตลอดรายการ,ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก, บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้, บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส, บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ, บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า, บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร และบัตรเสริมทุกประเภท,ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ซื้อสินค้า ณ REDEMPTION COUNTER ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์,ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายเต็มจำนวน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เท่านั้น โดยไม่รวมยอดใช้จ่ายภายในห้างสรรพสินค้า, เคาน์เตอร์เครื่องสำอางบริเวณชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์,  กูร์เมต์มาร์เก็ต, Power Mall, Sport Mall, ร้านอาหาร/คาเฟ่/ขนม/เครื่องดื่ม, ร้านทอง / ร้านเพชร / ร้านเครื่องประดับ / ร้านจิวเวลรี่ / ร้านนาฬิกา (MCC 5944), ร้านเทคโนโลยีและแก็ดเจ็ต (AIS SERENADE, BANANA IT, BIG CAMERA, DEVALET BY DECO 2000, DTAC, SAMSUNG, SONY, SOUNDCITY, STUDIO 7, TRUE, TRUE SPHERE), สินค้าที่จัดโปรโมชั่น ณ พื้นที่ลานโปรโมชันของศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม และ เอ็มควอเทียร์, คลินิกทุกประเภท (เช่น คลินิกเสริมความงาม, คลินิกทำฟัน), ร้านเสริมสวย (การทำคิ้ว, ต่อขนตา, ทำเล็บ, ทำผม), สปา, สถาบันด้านการศึกษา (รวมสถาบันสอนภาษา, ดนตรี), รายการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์, ยอดแบ่งจ่ายชำระทุกประเภท, การชำระค่าฟิตเนส, การชำระค่าประกัน, การชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์, การซื้อตั๋วหนัง, การซื้อบัตรเติมเงิน, บัตรกำนัลห้างฯ, สุรา,ยา, และรายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง โดยจะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date), ธนาคารซิตี้แบงก์จะทำการโอนเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี,สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

 

เงื่อนไขสิทธิ์พิเศษที่ 3

 • รับบัตรกำนัลรับประทานอาหาร 200 บาท เมื่อรับประทานครบ 1,000 บาท / เซลล์สลิป
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, บัตรเครดิต UOB จำกัดรวม 550 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย,บัตรเครดิต CITI จำกัดรวม 550 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • บัตรกำนัลรับประทานอาหาร หมดอายุวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
 • เฉพาะผู้ที่นำใบเสร็จ, เซลล์สลิป พร้อมบัตรเครดิตตัวจริงมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ซื้อสินค้า ณ REDEMPTION COUNTER ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และชั้น M และชั้น 6 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

 


เงื่อนไขสิทธิ์พิเศษที่ 4

 • บัตรเครดิต UOB แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส เท่ากับยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป
  (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW) จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 3,000 คะแนน / ท่าน (รวมบัตรหลัก และบัตรเสริม) / เดือน, ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ DNN (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 ค่าส่งครั้งละ 3 บาท, เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ผู้ถือบัตรรูดใช้จ่าย) ,
 • บัตรเครดิต CITI รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*เมื่อใช้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิปสำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา และซิตี้ เพรสทีจ รับเครดิตเงินคืน 15%,สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่นๆ
 • รับเครดิตเงินคืน 10% (จำกัดการแลกคะแนนสะสม 10,000 คะแนน/ผู้ถือบัตร/ตลอดรายการ),ธนาคารจะทำการโอนเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี

 

โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ REDEMPTION COUNTER ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และชั้น M และชั้น 6 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์


We think you'll love