บัตรเครดิต SCB M X Beauty Hall Summer Cation

รับคืนรวมสูงสุด 8,500 บาท*

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA

ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 66 - 15 ก.ค. 66

ที่ แผนก Beauty Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ, โคราช, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน

ต่อที่ 1 รับคืนรวมสูงสุด 8,500 บาท*

Beauty Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอนBeauty Hall เดอะมอลล์ โคราช


• M Cash Coupon ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย


• บัตรกำนัลห้างฯ จำกัดสิทธิ์การรับบัตรกำนัล 1 สิทธิ์ / หมายเลข M Card / วัน, จำกัดการรับบัตรกำนัลสูงสุด 3,500 บาท/หมายเลขบัตร M Card/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, จำกัดสิทธิ์การรับบัตรกำนัลรวมทุกสาขา 1,690 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย


ต่อที่ 2) รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 25%** เมื่อแลกคะแนนสะสม M Point 2 เท่าของยอดซื้อ


ต่อที่ 3) รับคะแนนสะสม M Point สูงสุด X4***


เงื่อนไข:


• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้ผ่านบัตรที่แผนก Beauty Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ, โคราช, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2566 – 15 กรกฎาคม 2566


ต่อที่ 1 (*) รับคืนรวมสูงสุด 8,500 บาท


เงื่อนไขการรับ M Cash Coupon จาก Beauty Hall


• เมื่อมียอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป 4,000 – 49,999 บาท (เฉพาะสาขาโคราช) รับ M Cash Coupon 400 บาท, ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป 6,000 – 15,999 บาท (ยกเว้นสาขาโคราช) รับ M Cash Coupon 200 บาท, ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป 16,000 – 29,999 บาท (ยกเว้นสาขาโคราช) รับ M Cash Coupon 1,000 บาท, ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป 30,000 – 49,999 บาท (ยกเว้นสาขาโคราช) รับ M Cash Coupon 2,500 บาท, ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป (ทุกสาขา) รับ M Cash Coupon 5,000 บาท


• M Cash Coupon ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย


เงื่อนไขรับบัตรกำนัลห้างฯ เพิ่มจากบัตรเครดิต SCB M VISA


• เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 4,000 – 49,999 บาท (เฉพาะสาขาโคราช) รับบัตรกำนัลห้างฯเพิ่มจาก SCB M VISA มูลค่า 100 บาท จำกัดสิทธิ์ 110 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 6,000 – 15,999 บาท (ยกเว้นสาขาโคราช) รับบัตรกำนัลห้างฯเพิ่มจาก SCB M VISA มูลค่า 200 บาท จำกัดสิทธิ์ 700 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 16,000 – 29,999 บาท (ยกเว้นสาขาโคราช) รับบัตรกำนัลห้างฯเพิ่มจาก SCB M VISA มูลค่า 800 บาท จำกัดสิทธิ์ 300 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 – 49,999 บาท (ยกเว้นสาขาโคราช) รับบัตรกำนัลห้างฯเพิ่มจาก SCB M VISA มูลค่า 1,800 บาท จำกัดสิทธิ์ 250 สิทธิ์/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลห้างฯเพิ่มจาก SCB M LIVE มูลค่า 3,000 บาท จำกัดสิทธิ์ 150 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดระยะเวลา, เฉพาะบัตร SCB M LEGEND และบัตร SCB M LUXE ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลห้างฯเพิ่มจาก SCB M VISA มูลค่า 3,500 บาท จำกัดสิทธิ์ 180 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดระยะเวลา


• บัตรกำนัลห้างฯ จำกัดสิทธิ์การรับบัตรกำนัลสูงสุด 3,500 บาท/หมายเลขบัตร M Card/วัน, จำกัดสิทธิ์การรับบัตรกำนัลรวมทุกสาขา 1,690 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย


• ผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้จะต้องนำเซลล์สลิป มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดรับของสมนาคุณในแผนก Beauty Hall ภายในวันและสาขาที่ใช้จ่ายเท่านั้น


• สินค้าที่แบ่งชำระ SCB ดีจัง 0% ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้


• บัตรกำนัลห้างฯ ที่ใช้แจกในรายการ สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 และจะต้องใช้คู่กับบัตร SCB M VISA ในการชำระเงินครั้งถัดไปเท่านั้น


• เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลห้างฯ เป็นไปตามที่ระบุหลังบัตรกำนัล


• ใบเสร็จหรือเซลล์สลิปที่ประทับตราว่ารับสิทธิ์ไปแล้วไม่สามารถนำมารับสิทธิ์ซ้ำได้ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้า และบัตรกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่น ๆ ได้


• กรณีมีรายการส่งเสริมการขายมากกว่าหนึ่งรายการในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ถือบัตรต้องเลือกรับสิทธิ์จากโปรโมชันใดโปรโมชันหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นการลุ้นชิงโชค สามารถรับสิทธิ์จากหลายรายการได้


• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้


• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่อง ใดๆ กรุณาติดต่อบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง


• ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด


• ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M CALL CENTER โทร. 1295


ต่อที่ 2 (**) รับส่วนลดเพิ่ม 12.5% เมื่อแลกคะแนนสะสม M Point เท่ายอดใช้จ่าย หรือ รับส่วนลดเพิ่ม 25% เมื่อแลกคะแนนสะสม M Point 2 เท่าของยอดใช้จ่าย (เลือกใช้คะแนนแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น) โดยสามารถแจ้งรับสิทธิ์แลกคะแนนได้ที่จุดชำระเงิน (Cashier)


• ผู้ถือบัตรที่ต้องการแลกคะแนนสะสม M Point เพื่อรับส่วนลด ต้องมีคะแนนสะสม M Point เพียงพอในวันที่ธนาคารตัดคะแนนสะสมเพื่อแลกรับส่วนลดและไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสม M Point ล่วงหน้าได้ (Point Advance)


• คะแนนสะสม M Point ที่ใช้แลกรับส่วนลดแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี


ต่อที่ 3 (***) เมื่อใช้จ่ายครบทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม M Point 4 เท่า สำหรับบัตร SCB M LEGEND / SCB M LUXE, รับคะแนนสะสม M Point 3 เท่า สำหรับบัตร SCB M LIVE


• ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสม M Point จากการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ และสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม M Point ได้ที่ M Card Application ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันถัดไปหลังจากทำรายการใช้จ่าย

We think you'll love