บัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปห้างตะลึง ตัวตึงเบิร์นพอยท์

แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15%* เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566

ที่ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ท่าพระ เดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน และบลูพอร์ต (ยกเว้นกูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท และเพาเวอร์มอลล์)

*ส่วนลดเพิ่ม 15% : จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสูงสุด 50,000 คะแนน/ท่าน (รวมทุกประเภทบัตรที่ร่วมรายการ)/ รวมทุกห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ/ เดือน

**ส่วนลดเพิ่ม 12.5% : ไม่จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนน

*เงื่อนไขรายการ

- สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M ไทยพาณิชย์ ทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรแบบชำระเต็มจำนวนที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ท่าพระ เดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน บลูพอร์ต ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 และใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ แลกรับส่วนลดเพิ่ม ดังนี้ 

·  วันจันทร์ - ศุกร์ บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท แลกรับส่วนลดเพิ่ม 12.5%

·  วันเสาร์ – อาทิตย์ บัตรเครดิต SCB M LEGEND, SCB M LUXE แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (กรณียอดซื้อต่ำกว่า 10,000 บาท/ ใบเสร็จ แลกรับส่วนลดเพิ่ม 12.5%) สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE (ไม่จำกัดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ)

- ส่วนลดเพิ่ม 15% : จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสูงสุด 50,000 คะแนน/ท่าน (รวมทุกประเภทบัตรที่ร่วมรายการ)/ รวมทุกห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ/ เดือน

- ส่วนลดเพิ่ม 12.5% : ไม่จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนน

- ธนาคารจะคำนวณรายการส่วนลดจากการแลกคะแนนโดยยึดจากยอดใช้จ่ายแบบจำนวนเต็ม (ไม่รวมจุดทศนิยม)

- คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นส่วนลดเพิ่มแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ทุกกรณี

- สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

- ยกเว้น รายการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเภท, รายการแบ่งชำระทุกประเภท (รายการแบ่งชำระรายเดือน 0% ดีจัง, รายการแบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่าน SCB M Call Center และ SCB EASY), รายการใช้จ่ายที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, เพาเวอร์มอลล์, สุรา/Wine Cellar, การซื้อบัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ยา, นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, สินค้าแลกซื้อ, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ, ร้านค้าเช่าภายในห้างฯ และศูนย์การค้าฯ

- ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และ/หรือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

- ธนาคาร ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ เป็นที่สุด

- โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB M Call Center โทร. 1295

- ให้บริการผลิตภัณฑ์โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

We think you'll love